Topografia Industriala-Alineazioa eta galgaketa

Industria alorreko muntaia ezberdinetarako neruketa eta birplanteaketa zehatzak eskaintzen dira. Topografia Industrialak zehastasun maila oso altua eskatzen du kasu askotan. Ezagutza teknikoak, teknologia egokiak eta alor honetan egindako lanen esperientziak lagunduta, askotariko zerbitzuak eskaintzen ditugu:

 • PUTZUEN BIRPLANTEAKETA
 • MUNTAIA INDUSTRIAL EZBERDINETARAKO NEURKETAK ETA BIRPLANTEAKETAK
  • KE ETA HONDAKINEN ATERATZEAK
  • ISURKETA ERRETENEN ALINEATZE ETA GALGAKETA
  • LAMINAZIO MUNTAIAK
  • INSTALAZIOAK
 • 3D LASER ESKANER BIDEZKO METROLOGIA
 • DEFORMAZIOAK ETA KONTROL DIMENTSIONALA
 • AS-BUILT ETA AS-FOUND PLANOAK

3D Laser Eskaner bidezko metrologia: